lag-klubbTrygg Vakt har inngått samarbeid med flere lag, klubber og foreninger om en økonomisk støtte for hver bolig eller bedriftsalarm som dere tilfører oss.

For å  motta en økonomisk støtte, må en avtale mellom Trygg Vakt og laget / klubben være på plass. Med en avtale på plass , og ved at kunden gjøres oppmerksom på avtalen, vil laget / klubben motta fortløpende beløp pr. oppkobling som gjøres med henvisning til gjeldene avtale.

Er dette noe for dere, så ta kontakt med oss for mer informasjon →