Unik avtale med Tromsø Brann og Redning

Vi vil sikre våre boligalarm kunder så godt som mulig når sekundene teller. Inkludert i vår tjeneste, rykker brannvesenet ut på mottatt brannalarm fra din bolig.

Antallet boligbranner har det siste året økt. Ved brann er hurtig respons avgjørende for å unngå tap av menneskeliv og materielle skader. Vi tar din brannsikkerhet på alvor. Trygg Vakt er det eneste vaktselskapet i Tromsø som har en offisiell avtale med det lokale brannvesenet. Du som privatkunde er sikret direkteutrykning.

Utrykning

Ved en brannalarm vil våre vektere og brannvesenet rykke ut samtidig. Gjennom vår avtale får du tidlig utrykning og innsats, og du unngår tap av kostbar tid.

Oppbevaring av nøkler

Vår alarmpakke inkluderer gratis oppbevaring av nøkler til din bolig. Dette gir våre vektere og brannvesenet muligheten til å låse seg inn slik at unødvendig skade på dører og vinduer kan unngås.

Vi er der når du trenger oss. Lokal tilhørighet – ekstra trygghet.