Med forbehold om nok påmeldte, arrangerer vi politigodkjent ordensvaktkurs i Tromsø på kveldstid, fra og med mandag 19. til og med torsdag 22. juni.

Kurset må være gjennomført før man blir offentlig godkjent ordensvakt.

Kurset og den offentlige godkjenningen krever at man har tilfredsstillende vandel, og behersker norsk muntlig og skriftlig. All undervisning vil foregå på norsk.

Kursavgift er kr. 3000,-

For bindende påmelding trykk på linken her