Trygg Vakt er som alle andre forretninger berørt av koronasituasjonen, og vi følger nøye med på utviklingen i samfunnet og retningslinjer fra myndighetene.

Til tross for den meget spesielle situasjonen vi alle har havnet i, opprettholder Trygg Vakt alle våre tjenester så langt det lar seg gjøre. Det vil si at våre vekterpatruljer er operative i forhold til vakthold og utrykninger, vi overvåker våre alarminstallasjoner som normalt og følger opp alle våre kunder som har behov for hjelp eller bistand.

All kursvirksomhet er utsatt på ubestemt tid, men vi planlegger å gjennomføre dette så snart det lar seg gjøre.

For å unngå smittespredning har Trygg Vakt iverksatt tiltak i tråd med råd og informasjon fra Folkehelseinstituttet (www.fhi.no). Utover de generelle anbefalinger om håndvask og hånddesinfeksjon har vi iverksatt følgende tiltak:

  • Daglig vask og rengjøring av kjøretøy og utstyr som benyttes i den daglige drift
  • Minimere all menneskelig kontakt i forhold til kunder og publikum, og holde minst en meters avstand
  • Utsette serviceoppdrag så langt det lar seg gjøre og benytte elektroniske løsninger for kontakt og veiledning
  • Kontoret ved Stakkevollvegen 116A stenges for publikum, men vil være bemannet for vareleveranser etc.

Dersom vi er i kontakt med personer som er i karantene eller mistenker at de har korona-smitte, ber vi om at det varsles om dette slik at evt. besøk/møter avlyses.

Ta kontakt med oss på vårt vaktnummer tlf. 776 10 300 eller send oss en e-post på adresse firmapost@tryggvakt.no ved behov for kontakt.