Våre instruktører har over 10 års bred erfaring og utdanning innen alle sikkerhetstjenester som selskapet leverer

Ordensvakt kurs:

Trygg Vakt AS er offentlig godkjent for å gjennomføre ordensvakt kurs i Nordland, Troms og Finnmark.
Etter fullført eksamen og godkjenning fra politiet vil du kunne jobbe som ordensvakt på utesteder og festivaler innen egenvakthold.
For å jobbe som ordensvakt eller vekter i et vekterfirma må du ha godkjent vekterkurs.

Kursets varighet er 25 timer.

Innhold i utdanningen: Lov om vaktvirksomhet, alkohol og serveringloven, straffe og straffeprosessloven,
narkotika, kommunikasjon og konflikthåndtering, Yrkesetikk og kundebehandling, Instruks og prosedyrer,
stresshåndtering, brann og førstehjelp.

Pris for kurs per deltaker: 3200kr
Prisen inkluderer: Kompendiet, notatblokk og skrivesaker, samt kursbevis.

Vi setter fortløpende opp kurs i aktuelle politidistrikt etter behov.
Om ønskelig kan man sette seg på interesse liste hvis det per dags dato ikke er satt opp noen nye kurs.

Vi kan også sette opp egen kurspakke etter deres behov og tidsplan.
Ta kontakt for tilbud.

Det gjøres oppmerksom på at kursbevis er gyldig i 3 år etter utstedelse,
og at nye regler KAN medføre at annet kurs må gjennomføres
for å opprettholde godkjenningen etter dette.

Kurset og den offentlige godkjenningen krever at man har tilfredsstillende vandel,
og behersker norsk både muntlig og skriftlig. All undervisning vil foregå på norsk.

Ran og sikkerhetskurs, tilpasset din bedrift og ditt trusselnivå:

Vi leverer ran og sikkerhetskurs til handel og servicenæringen.
Kursene blir gjerne spesielt tilpasset bedriftens behov etter en risikovurdering.

Ranskurset er lagt opp til å øke kunnskap og bevissthet om ran til bedriftens ansatte og ledelse for å kunne forebygge og håndtere ran dersom det skulle skje.
Kurset innholder teori samt en realistisk ransøvelse.

Vi leverer også sikkerhetskurs som går i dybden på kommunikasjon og konflikthåndtering for bedrifter med ansatte som har ansvar for forskjellige former for kunde eller publikumshåndtering. Formålet med kurset er å øke bevissthet på informativ og konfliktdempende kommunikasjon for å på best mulig måte forebygge konfliktsituasjoner på jobb, samt  økt kunnskap om håndtering av trusler, vold og trakassering mot ansatte eller kunder.

I samarbeid med bedriften kan vi også bistå med bedriftens planverk og instrukser
for håndtering av uønskede hendelser, for å finne de beste løsningene for de ansatte i bedriften for en tryggere arbeidsplass.

Fellesnevneren for kursene er: bevisstgjøring og forebygging, håndtering og etterarbeid med debriefing og oppfølging