Bedriftsalarm sikrer dine verdier mot tyveri og skadeverk. Vi leverer bedriftsalarm og ITV-overvåkning til både små og store bedrifter.

Trygg Vakt leverer i dag alarm- og ITV-løsninger med ulike funksjoner, tilpasset behovet til den enkelte bedrift. Vi har bred kompetanse innen overvåkning, og kan bistå din bedrift i å avgjøre hvilke sikkerhetstiltak som bør iverksettes. I samarbeid med dere skreddersyr vi totale sikkerhetsløsninger etter behovet til nettopp din bedrift.

Alarm og overvåkning bidrar til sikring av deres verdier og personell. Merkinger av overvåket område har stor preventiv virkning, og gjør din bedrift mindre utsatt for kriminelle handlinger.

Alarm

Våre brann- og innbruddsalarmer er tilknyttet døgnbemannet alarmstasjon – din bedrift er sikret til enhver tid. Ved alarmmelding vil våre vektere være raskt til stede. Vårt personell har solid kompetanse innen sikkerhet, og vil foreta kompetente vurderinger. Begrensing av skadeomfang og andre nødvendige tiltak vil iverksettes i henhold til avtalt instruks.

Vi tilbyr

  • Døgnbemannet overvåkning
  • Vekterutrykning
  • Oppbevaring og utkjøring av nøkler
  • Merking med oblat og skilter

ITV-overvåkning

Bedrifter og offentlige institusjoner kan ha behov for overvåkning av ulike årsaker. Vi utfører gratis befaring for å avdekke dine behov, og foretar vurderinger på nødvendig utstyr, plasseringer og merkinger. Våre ITV-overvåkningsløsninger gir deg muligheten til å overvåke større eller mindre områder med fokus på sikkerhet.

Ta kontakt og vi vil hjelpe deg med å finne den løsningen som passer best!


RELATERTE TJENESTER