Følges rutinene ved arbeidsplassen? Er butikken din stadig utsatt for tyveri? Vi leverer en rekke kontrolltjenester som kan avdekke svinn og avvik i rutiner ved din bedrift.

Våre kontrolltjenester utføres av både uniformert og sivilt personell – avhengig av formålet og behovet ditt.

Mystery shopping

Sivile kontroller kan benyttes av bedrifter og annen næringsvirksomhet som ønsker å avdekke avvik som ellers er vanskelig å oppdage. Våre vektere vil opptre som ordinære kunder for å utføre kontroll av kasser – alt fra dagligvarebutikker til serveringssteder. Vi tilbyr også tjenester der vårt personale er kunder i din butikk for å oppdage tyveri og forhindre svinn.

Uniformert kontroll

Våre uniformerte vektere gjennomfører ulike typer kontroll. Kontroll av ansatte ved en arbeidsplass kan utføres for å forvisse seg om at føringer gitt av arbeidsgiver følges. Din bedrift kan forsikre seg om at de som befinner seg i det aktuelle området har adgangsrett. Kontroll av ID-kort har en sterk preventiv virkning, og kan bidra til å holde uvedkommende borte slik at bedriftens interesser og sikkerhet ivaretas.

Ta kontakt og vi vil hjelpe deg med å finne den løsningen som passer best!


RELATERTE TJENESTER