Er du sikker på at alle dører er låst, og at kaffetrakteren er slått av når siste person forlater bygget? Våre mobilvektere kan bistå med å forebygge uønskede hendelser og iverksette nødvendige tiltak etter behov.

Mobilt vakthold innebærer innvendig og utvendig inspeksjon av bygg etter avtale, og har forebyggende effekt med hensyn på hærverk, innbrudd, vannskader og branntilløp. Uniformert personell utfører kontrollrunder i tjenestebil eller til fots.

  • Lukke vinduer og låse dører
  • Sikre at elektriske artikler som kaffetraktere og vannkokere er frakoblet
  • Sørge for frie nødutganger
  • Forebygge vannskader og tilløp til brann
  • Slå på/av alarmanlegg
  • Bortvise uvedkommende

På vakt

Våre mobilvektere er utdannet i å oppdage kriminelle handlinger, og gjøre kompetente situasjonsvurderinger. I samarbeid med deg som kunde utarbeider vi instruks for oppdraget.

Våre vektere er via PDA tilknyttet vårt GuardTools system som registrer og bekrefter overfor deg som kunde at oppdraget er utført i henhold til avtalt instruks.

Ta kontakt og vi vil hjelpe deg med å finne den løsningen som passer best!


RELATERTE TJENESTER