Parkeringsplasser, garasjeanlegg og lekeplasser som utsettes for tyveri og hærverk kan lett påvirke bomiljøet. Vaktholdstjeneste levert av oss gir trygghet for alle i borettslaget og gir et godt bomiljø.

Våre vektere kan bidra med tilsyn av bygninger for å forhindre vannlekkasjer eller branntilløp. Vi kontrollerer dører, vinduer, garasjeanlegg og parkeringsplasser. Patruljering av fellesområder forebygger tyveri, hærverk og andre kriminelle handlinger. Våre vektere kan også bistå med enkle vaktmestertjenester.

Overholder reglene

Vi representerer styret og sikrer at borettslagets regler overholdes til enhver tid. Opplever du støy fra naboenheten? Ved behov for assistanse kan våre vektere tilkalles og våre vektere vil være behjelpelige med å løse sitasjonen – med godt humør og profesjonalitet.

Ta kontakt og vi vil hjelpe dere med å finne den løsningen som passer best!


RELATERTE TJENESTER