Trygg Vakt leverer rans- og sikkerhetskurs til handel og servicenæringen, et kurs vi tilpasser bedriftens konkrete behov etter en risikovurdering.

Innhold

Kurset vil øke kunnskap og bevissthet om ran hos bedriftens ansatte og ledelse. Målet er å kunne forebygge og håndtere et ran dersom det skulle skje. Vi legger også fokus på hvordan ledelsen kan følge opp ansatte etter et ran. Kurset inneholder både teori og en realistisk ransøvelse. Lengden på kurset tilpasser vi etter bestillers ønske.

I samarbeid med bedriften kan vi også bistå med bedriftens planverk og instrukser for håndtering av uønskede hendelser. Målet er å finne de beste løsningene for de ansatte i bedriften og skape en tryggere arbeidsplass.

Ingen registrerte kurs framover? Ta kontakt så setter vi deg på interesselista.


RELATERTE TJENESTER