Festivaler, konserter, fotballkamper og andre store arrangementer krever spesielle sikkerhetsløsninger. Som arrangør har du ansvaret for publikums sikkerhet og må sørge for gode evakueringsplaner ved en eventuell brann.

Trygg Vakt har siden oppstart levert vakthold og andre tjenester til arrangementer av ulike størrelsesorden. Vi har kapasiteten og kompetansen til å ivareta sikkerheten ved slike arrangement.

Områder

Vi tilbyr blant annet risiko- og sikkerhetsanalyser, utarbeidelse av rutiner og instrukser samt opplæring av frivillig personell.

En god representant for deg

For oss i Trygg Vakt er det viktig å være gode representanter for våre oppdragsgivere. Våre ansatte vil være deres ansikt utad og vil imøtekomme gjester på en høflig og profesjonell måte. Vi ivaretar dine interesser og publikums sikkerhet.

Ta kontakt og vi vil hjelpe deg med å finne den løsningen som passer best!

Oppdragsgivere vi har samarbeidet med i mange år: