Spesielle tjenester

Eskorte- og kurértjeneste

Vi tilbyr eskortetjeneste i tilfeller der oppdragsgiver selv ønsker å transportere verdier eller andre gjenstander. Vi utfører en trusselvurdering, og eskorterer transporten på den måten som innebærer lavest mulig risiko. Kurertjeneste tilbys til oppdragsgivere som ønsker at vi transporterer objektet. Våre vektere transporterer objektet i henhold til avtalt instruks.

Personbeskyttelse

Trygg Vakt AS kan tilby personbeskyttelse for kunder som ønsker en slik tjeneste. Vi utfører en kartlegging av trusselen, og avdekker hvor og når trusselen er aktuell. Vi iverksetter tiltak i henhold til trusselvurderingen. Personbeskyttelsen rettes inn på å beskytte den truede under perioden der trusselen er størst.

VIP-Security

Trygg Vakt AS har sjåfører med kompetanse og lang erfaring innen opptreden og sikkerhet rundt VIPs. Vi tilbyr skreddersydde løsninger av høy kvalitet. Sammen med våre samarbeidspartnere kan vi sette sammen tjenester som imøtekommer kundens behov – fra å ivareta sikkerhet til å gi et opplevelsesrikt opphold.

Sikkerhetskonsultasjon

Vi har lang erfaring og høy kompetanse innenfor sikkerhet. Sikkerhetskonsultasjon er en rådgivende tjeneste for sikkerhetsrelaterte problemstillinger. Vi tilbyr en risiko- og sårbarhetsanalyse, og utarbeider en eventuell sikringsplan med tiltak for å redusere de største risikofaktorene. Vi tilbyr også tjenester og produkter for å iverksette disse tiltakene.

Ta kontakt og vi vil hjelpe deg med å finne den løsningen som passer best!


RELATERTE TJENESTER