Innehavere av kjøpesentre, parkeringsanlegg og bedrifter kan ha behov for å beskytte verdier og sikre ro og orden. Vi leverer stasjonære vaktholdstjenester tilpasset dine behov.

Uniformert stasjonært vakthold utføres innenfor et begrenset område i et avtalt tidsrom. Våre vektere vil være konstant tilstede under avtalt tidsrom og ivareta kundens interesser.

Områdesikring

Bruk av stasjonære vektere på byggeplasser, branntomter, kjøpesentre og lignende har betydelig forebyggende effekt med tanke på uro og kriminelle handlinger. Våre vektere vil kunne bortvise uvedkommende, sikre området med hensyn til brannsikkerhet, innbrudd og andre typer skadeverk.

Ta kontakt og vi vil hjelpe deg med å finne den løsningen som passer best!


RELATERTE TJENESTER